Permohonan Atas Talian bagi Ijazah dan Diploma (Separuh Masa)
Pilihan Program (semak program Diploma yang layak) * - wajib isi
Pilihan Program*
Butiran Peribadi
Nama*
No Kad Pengenalan*
Jantina*
Telefon Rumah
Telefon Bimbit*
Emel
Alamat Rumah*
Bandar*
Poskod*
Negeri*
Kelayakan Tertinggi*
Nama Sekolah*
Kelayakan Akademik
SPM
Tahun SPM
Keputusan SPM
*Sila masukkan semua keputusan mengikut mata pelajaran yang diambil
BilSubjekGred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
STPM
Tahun STPM
Keputusan STPM
BilSubjekGred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Diploma/Asasi/Sijil atau setaraf/Lain-lain
BilPencapaianProgramInstitusiCPATahun
1Sijil
2Program Asasi
3Diploma
4Lain-Lain
Keputusan MUET (Permohonan Ijazah Sahaja)
TahunBand
Maklumat tentang kursus di TATIUC saya dapati dari sumber berikut :
Akhbar
Pameran Pendidikan
Program Jelajah TATIUC
Radio
Agen
Internet/Website
TV
Taklimat
Flyers/Banner
Pendaftaran Terbuka di Sekolah
Kaunselor Sekolah
Aktiviti Promosi
Pengakuan / Declaration
Saya mengakui bahawa penyerahan maklumat yang tidak betul atau tidak lengkap boleh mengakibatkan penarikan balik permohonan saya.
I acknowledge that the submission of incorrect or incomplete information may result in withdrawal of my application.

(Kod masukan) Pilih ayat yang sempurna